[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ความพึงพอใจเว็ป (ข้อ3.5)

   ความพึงพอใจของคุณต่อ QA


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ

สนง.คณะกรรมการฯอุดมศึกษา (สกอ.)

ม.ราชภัฏชัยภูมิ (ระดับหลักสูตร)

ม.ราชภัฏชัยภูมิ (ระดับหน่วยงาน)

<= กรรมการประเมินฯภายนอก ระดับหลักสูตร(มข.,มมส.มทร.,ม.อุบล,มรภ.สารคาม,ม.กาฬสินธุ์) =>


 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
17/ก.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบรายงาน....ผลประเมินคุณภาพฯ หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ปี 2560 ( 10 / )
    รายงานผลประเมินคุณภาพการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผล..การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน (องค์ประกอบที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑) ( 39 / )
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน (องค์ประกอบที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผล...การกำกับติดตามประกันฯ ภายใน ระดับคณะ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ( 40 / )
    สรุปผลการกำกับติดตามประกันฯ ภายใน ระดับคณะ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผล..ผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี ๒๕๖๐ ( 29 / )
    เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์ม..รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับคณะ ปี 2560 ( 47 / )
    แบบฟอร์ม..รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับคณะ ปี 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบรายงาน..โครงการ/กิจกรรมตามประเด็นและแผนการจัดการความรู้ KM ปี 2560 ( 39 / )
    (แบบฟอร์ม) แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมตามประเด็นและแผนการจัดการความรู้ คณะ/หน่วยงาน.........................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (19 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์ม..แบบสรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ KM ปี 2560 ( 40 / )
    (แบบฟอร์ม) แบบสรุปองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ด้าน................................... ประเด็นเรื่อง.................................................(ตามแผนการจัดการความรู้) คณะ/หน่วยงาน…………………………………….……….. โทรภายใน .................................
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์ม..รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงานปี 2560 ( 70 / )
    ฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงานปีการศึกษา 2560 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์ม..รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับหลักสูตร ปี 2560 ( 129 / )
    แบบฟอร์ม..รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ปี 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/พ.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสรุป.. กำกับติดตามและตารางผลคะแนนประกันฯภายใน ระดับคณะ ครั้งที่ 2 (19 มิ.ย 60 – 31 พ.ค. 61) ( 80 / )
    แบบกำกับติดตาม และตารางสรุป ผลคะแนนการกำกับติดตามประกันฯ ภายใน ระดับคณะ ครั้งที่ 2 (19 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) คณะ..................................................
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/6 ->
<< 1 2 3 4 5 6 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5