[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ความพึงพอใจเว็ป (ข้อ3.5)

   ความพึงพอใจของคุณต่อ QA


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ

สนง.คณะกรรมการฯอุดมศึกษา (สกอ.)

ม.ราชภัฏชัยภูมิ (ระดับหลักสูตร)

ม.ราชภัฏชัยภูมิ (ระดับหน่วยงาน)

<= กรรมการประเมินฯภายนอก ระดับหลักสูตร(มข.,มมส.มทร.,ม.อุบล,มรภ.สารคาม,ม.กาฬสินธุ์) =>


 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
30/ส.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่ง..แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ฯ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561 ( 26 / )
    คำสั่ง..แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี้ฯ ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ส.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ..ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ( 16 / )
    ประกาศ..ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ส.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ..นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561 ( 21 / )
    ประกาศ..นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ส.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ..ปฏิทินดำเนินงานประกันฯภายใน ปี 2561 ( 19 / )
    ประกาศ..ปฏิทินดำเนินงานประกันฯภายใน ปี 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/ก.ค./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบรายงาน....ผลประเมินคุณภาพฯ หน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ปี 2560 ( 77 / )
    รายงานผลประเมินคุณภาพการดำเนินงาน ระดับหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผล..การประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน (องค์ประกอบที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑) ( 68 / )
    สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของหน่วยงาน (องค์ประกอบที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผล...การกำกับติดตามประกันฯ ภายใน ระดับคณะ ครั้งที่ 2 ปี 2560 ( 92 / )
    สรุปผลการกำกับติดตามประกันฯ ภายใน ระดับคณะ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผล..ผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี ๒๕๖๐ ( 53 / )
    เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์ม..รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับคณะ ปี 2560 ( 108 / )
    แบบฟอร์ม..รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ระดับคณะ ปี 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
5/มิ.ย./2561 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบรายงาน..โครงการ/กิจกรรมตามประเด็นและแผนการจัดการความรู้ KM ปี 2560 ( 58 / )
    (แบบฟอร์ม) แบบรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมตามประเด็นและแผนการจัดการความรู้ คณะ/หน่วยงาน.........................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2560 (19 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/7 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5