[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ความพึงพอใจเว็ป (ข้อ3.5)

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


ความพึงพอใจบริการ (ข้อ2.1)

กรุณา Click ตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจการให้บริการในงานประกันฯ (ตบช.ข้อ2.1)

รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ

สนง.คณะกรรมการฯอุดมศึกษา (สกอ.)

ม.ราชภัฏชัยภูมิ (ระดับหลักสูตร)

ม.ราชภัฏชัยภูมิ (ระดับหน่วยงาน)

<= กรรมการประเมินฯภายนอก ระดับหลักสูตร(มข.,มมส.มทร.,ม.อุบล,มรภ.สารคาม,ม.กาฬสินธุ์) =>


 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
21/พ.ย./2560 : KM
Download แบบฟอร์มประเด็นการจัดการความรู้ (KM) ปี 2560 ( 8 / )
    Download แบบฟอร์มประเด็นการจัดการความรู้ (KM) ปี 2560 ประเด็นการจัดการความรู้ คณะ/โครงการจัดตั้งคณะ/หน่วยงาน.......................................................... ปีการศึกษา 2560 (19 มิถุนายน 2560 – 31 พฤษภาคม 2561) มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/พ.ย./2560 : KM
คำสั่ง..แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2560 ( 4 / )
    คำสั่ง..แต่งตั้งกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ส.ค./2560 : KM
KM_Report ( 33 / )
    รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ (KM) ↓
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
9/พ.ค./2560 : KM
( 49 / )
    แบบติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมตามประเด็นการจัดการความรู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/เม.ย./2560 : KM
( 53 / )
    Down Load แผนการจัดการความรู้(KM) มรภ.ชย.
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
31/มี.ค./2560 : KM
( 56 / )
    แผนการจัดการความรู้(KM) สำนักงานอธิการบดี
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/มี.ค./2560 : KM
( 56 / )
    แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ก.พ./2560 : KM
( 72 / )
    เอกสารการประชุม-KM-สำนักงานอธิการบดี-ครั้งที่-1-2560
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
3/ก.พ./2560 : KM
( 87 / )
    เอกสารประกอบโครงการ-KM-8-9-ก.พ.60
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
2/ก.พ./2560 : KM
( 72 / )
    กำหนดการอบรม KM
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5