ติดต่อเรา

งานประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 167 ถ.ชัยภูมิ-ตาดโตน ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทร 044-815111 ต่อ 6600
E-mail : qa_cpru@cpru.ac.th

Scroll to top