[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
# งานประกันคุณภาพการศึกษา
เมนูหลัก
รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ

สนง.คณะกรรมการฯอุดมศึกษา (สกอ.)

คปภ. (ระดับหลักสูตร)

คปภ. (ระดับคณะ+สถาบัน)

TQR

ม.ราชภัฏชัยภูมิ (ระดับหน่วยงาน)

<= กรรมการประเมินฯภายนอก ระดับหลักสูตร(มข.,มมส.มทร.,ม.อุบล,มรภ.สารคาม,ม.กาฬสินธุ์) =>

ความพึงพอใจเว็ปไซด์

   ความพึงพอใจของคุณต่อ QA


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


วารสารในฐาน TCI/Scopus/ISI

 

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
ประเพณีวันสงกรานต์ 2561 ( 11/เม.ย./2561 )
    ทีมงาน..ออจ้าว QA วันสงกรานต์ 2561
ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามฯ 1/2560 ( 6/มี.ค./2561 )
    ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามฯ  หลักสูตร คณะ สถาบัน หน่วยงาน 1/2560
อบรมการจัดการความรู้สายวิชาการ (KM) 19 ธันวาคม 2560 ( 21/ธ.ค./2560 )
    19 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้สายวิชาการ (Knowledge Management) โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากร นับเป็นคุณประโยชน์ต่อบุคลากรยิ่ง...เจ้าภาพหลักในการดำเนินงานโครงการ : งานประกันคุณภาพการศึกษา
อบรมแนวปฏิบัติที่ดีสายสนับสนุน (KM) 15 ธันวาคม 2560 ( 21/ธ.ค./2560 )
    15 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้สู้การพัฒนาการปฏิบัติงานเป็นแนวปฏิบัติที่ดีสายสนับสนุน (Knowledge Management) โดยผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.ประเสริฐ ภู่เงิน อธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยรองอธิการบดี
ได้รับความอนุเคราะห์จาก รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ (อาจารย์ JJ) เป็นวิทยากร นับเป็นคุณประโยชน์ต่อบุคลากรยิ่ง...เจ้าภาพหลักในการดำเนินงานโครงการ : งานประกันคุณภาพการศึกษา
รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับสถาบัน 2560 ( 6/พ.ย./2560 )
    รับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับสถาบัน 2560
president QA 23 August 2017 ( 24/ส.ค./2560 )
    สำนักงานอธิการบดี president QA 23 August 2017
WorkShop QA (15 August 2017) ( 16/ส.ค./2560 )
    WorkShop QA (15 August 2017)
กิจกรรมการประเมินตามตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
................................
Cr : Pomnoy Pictur. 
Engineer ( 8/ส.ค./2560 )
    โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2560  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชีวินทร์ ลิ้มศิริ ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน พีรพัฒนา กรรมการ อาจารย์ธมลวรรณ สวัสดิ์สิงห์ กรรมการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.95 คะแนน 
( 8/ส.ค./2560 )
    ประเมิน กองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 9 สิงหาคม 2560
ภาพอบรมผู้ประเมินหน่วยงานฯ (20-21 เม.ย.60) ( 3/พ.ค./2560 )
    โครงการ : อบรมผู้ประเมินหน่วยงานฯ ระหว่างวันที่ 20-21 เม.ย.60  Cr.อุ๊ อ้อย
กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/3 -> [จำนวน 25 อัลบัม]
<< 1 2 3 >>

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
พัฒนาโดย สามารถ สินทร

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5