[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
# งานประกันคุณภาพการศึกษา
เมนูหลัก
รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ

สนง.คณะกรรมการฯอุดมศึกษา (สกอ.)

คปภ. (ระดับหลักสูตร)

คปภ. (ระดับคณะ+สถาบัน)

TQR

ม.ราชภัฏชัยภูมิ (ระดับหน่วยงาน)

<= กรรมการประเมินฯภายนอก ระดับหลักสูตร(มข.,มมส.มทร.,ม.อุบล,มรภ.สารคาม,ม.กาฬสินธุ์) =>

ความพึงพอใจเว็ปไซด์

   ความพึงพอใจของคุณต่อ QA


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก


วารสารในฐาน TCI/Scopus/ISI

 
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
8/ก.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบายการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 ( 262 / )
    นโยบายการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561 ( 266 / )
    คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.ค./2562 : หน่วยงานสนับสนุน
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหน่วยงานฯ ปีการศึกษษ 2561 ( 300 / )
    แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหน่วยงานฯ ปีการศึกษษ 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/ก.ค./2562 : หน่วยงานสนับสนุน
เเบบฟอร์มรายนงานผลการประเมินระดับหน่วยงานฯ ปีการศึกษา 2561 ( 262 / )
    เเบบฟอร์มรายนงานผลการประเมินระดับหน่วยงานฯ ปีการศึกษา 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2561 ( 311 / )
    ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กฎกระทรวง ในการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 ( 275 / )
    กฎกระทรวง ในการประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/มิ.ย./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ.. เรื่อง แนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2561 ( 231 / )
    ประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการนำมาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/มิ.ย./2562 : การจัดการความรู้(KM)
KM-04 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน ของกลุ่มความรู้ ( 206 / )
    CPRU-KM-04 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน ของกลุ่มความรู้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/มิ.ย./2562 : การจัดการความรู้(KM)
KM-03 แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ( 201 / )
    KM-03 แบบฟอร์มติดตามผลการดำเนินงานจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/มิ.ย./2562 : การจัดการความรู้(KM)
KM-02 แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน ( 201 / )
    CPRU-KM-02 แบบฟอร์มแผนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/25 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
พัฒนาโดย สามารถ สินทร

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5